Nieuwsbrief

Bladwijzer over het aanbod aan rookstopbegeleiding en de financiële tussenkomst door de ziekteverzekering.
Informatieve folder over het aanbod aan rookstopbegeleiding en de financiële tussenkomst door de ziekteverzekering.
 
‘Kinderen kopiëren’ is een brochure met tips over hoe je een zinvol gesprek over roken voert met kinderen.
Leerlijn
De leerlijn ondersteunt je schoolteam bij het preventief werken aan alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs.
 
Rookrobot (Proef)
Met de rookrobot toon je, zonder zelf te moeten roken, het teergehalte van sigaretten aan
‘The insider’ is een film over de tabaksindustrie en over roken.
Algemene affiche om de griepvaccinatiecampagne in de zorgsector in de kijker te zetten.
Publiceer een artikel op intranet of in het personeelsblad.
 
3-luik folder over griepsvaccinatie in de zorgsector met als opdruk de slogan ‘Bescherm jij Yvette?’, het campagnebeeld, test je griepkennis en juist of fout stellingen over griepvaccinatie.
Affiche kieskeurig
Affiche, verkrijgbaar in 4 versies, over Kieskeurig
Affiche om de campagne ’10.000 stappen’ onder de aandacht te brengen in je bedrijf
Affiche om de campagne ’10.000 stappen’ onder de aandacht te brengen
Kaartje om de website www.gezondopvoeden.be onder de aandacht te brengen
Valpreventie (Campagnemateriaal)
Affiches, folders, brochures, banners, placemats en activiteiten over valpreventie
 
VAD
Alcohol- en drugpreventie (Campagnemateriaal)
Folders, brochures, affiches... over de preventie van alcohol en andere drugs
 

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen