Nieuwsbrief

Draaiboek: Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs

Door te werken aan een gezondheidsbeleid, stimuleert je school de leerlingen en ondersteun je hen bij de keuze voor een gezonde levensstijl. Daar hoort bij: de leerlingen sensibiliseren, informeren en vaardigheden bijbrengen in het omgaan met tabak, alcohol en andere drugs. Stelt jouw school zich de vraag hoe je dit concreet vorm kunt geven? Dan biedt de leerlijn hulp.

De leerlijn omvat:

  • een handleiding met kadering
  • per thema een schematisch overzicht van de leerinhouden over de graden heen
  • per graad een schematisch overzicht van de leerinhouden voor de verschillende thema’s

Voor wie?

Kinderen van het kleuter- en basisonderwijs, leerlingen uit het secundair onderwijs

Wie kan met dit materiaal aan de slag?

Schoolteams in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Waarom?

De leerlijn

  • biedt ondersteuning bij de uitwerking van de pijler educatie bij een tabak-, alcohol- en drugbeleid op school
  • is een leidraad voor de concrete invulling van alcohol-, tabak-, game-, cannabis- en andere illegale drugpreventie in de klas
  • is een instrument om doordacht te kiezen voor lesprogramma’s, klas- en schoolprojecten over alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs

← Vorige

Leerlijn
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen