Nieuwsbrief

Tutti Frutti wuift Jommeke uit!

Volgende schooljaar krijgen het project en de wedstrijd rond fruit- en groentebedeling op school een nieuw kleedje. Het doel om  jongeren meer fruit en groenten te doen eten door een wekelijks aanbod op school blijft.  De nieuwe formule wil scholen met kwetsbare jongeren extra stimuleren om mee te doen.

Naast het nieuwe kleedje verandert ook de subsidieregeling. De huidige schoolfruitregeling, bekend als ‘Tutti Frutti’, en de subsidieregeling van schoolmelk worden samengevoegd en ingrijpend bijgestuurd om nog meer scholen te bereiken.

Voor scholen in Brussel zal de subsidiëring voortaan via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeuren.  Hoe deze georganiseerd zal worden, is op dit moment nog niet duidelijk. 

Brussels scholen kunnen nog wel beroep doen op de nieuwe Vlaamse ondersteuningsmiddelen (draaiboek, inspiratieboekje, fruit- en groentelexicon …).  Hoe dit zal verlopen wordt in de komende weken uitgewerkt.

Via deze website houden we u op de hoogte.

Meer informatie kunt u krijgen bij Logo Brussel, logo.brussel@vgc.be – telefonisch 02 563 03 41.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen