Nieuwsbrief

← Vorige

Slimme zet

Slimme zet is een Brusselse campagne opgestart in 2007 door Logo Brussel.
Logo Brussel zoekt steeds naar organisaties die pionier willen worden. Pioniers zijn organisaties die op een eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden proberen om duurzaam en structureel aan gezonde voeding en beweging te werken.

Wie kan pionier worden?

Elke organisatie kan pionier worden. Net zoals de voorbije jaren richten we ons vooral naar organisaties die werken met kansengroepen.

Welke organisaties werden reeds pionier?

Leger Des Heils, Pigment, Centrum West, Chez nous, Protestants sociaal centrum, WGC De Brug, JES - Het Boot, De Sloep, Dar Al Amal, Ratatouille, De Schakel, Cardijnschool Laken, Dienstencentrum De Vaartkapoen, Dienstencentrum Chambéry, Dienstencentrum Harmonie, Dienstencentrum Randstad, Puerto, De Buurtwinkel, Beeldenstorm, KIK, Open Deur/Porte Ouverte, Groep Intro, Brusselleer, zÎTa Inloop Dansaert, Lhiving, Les Gazelles de Bruxelles en CAD vzw. Info over acties: www.slimmezet.be.

Het Logo zet je op weg

Inhoudelijke ondersteuning: het Logo bekijkt samen met de organisaties welke acties rond gezonde voeding en beweging mogelijk zijn. De acties worden in een intentieverklaring gegoten.  Het Logo kan ondersteuning bieden bij het uitwerken van acties (oa aanleveren van achtergrondinfo, didactisch materiaal, methodieken,…).  

Financiële ondersteuning: de organisaties ontvangen een startbudget van € 150 voor aankoop van bij voorkeur duurzaam materiaal. (bvb keukenmateriaal, sportmateriaal, …)

Acties zichtbaar maken:

  • Het Logo licht de intentieverklaring op een teamvergadering of tijdens een groepsactiviteit toe. De medewerkers en/of het doelpubliek ondertekenen deze. De intentieverklaring kan dan op een zichtbare plaats in de organisatie opgehangen worden.
  • Organisaties kunnen foto’s en artikels doorsturen die op de Slimme zet! website geplaatst worden.
  • Het Logo verzamelt de acties van de verschillende organisaties en neemt hier verslag van.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen