Nieuwsbrief

Oproep: Volkstuinprojecten voor en met jongeren en welzijnssector

Minister Schauvliege trekt dit jaar 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen, met speciale aandacht voor jongeren en de welzijnssector. De klemtoon ligt op duurzame projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. De projectmiddelen kunnen dienen om een bestaande volkstuin uit te breiden of om een nieuwe tuin aan te leggen. Projectvoorstellen zijn welkom tot en met 31 augustus bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer informatie over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria vindt u hier of op www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Volkstuinoproep2016.aspx

Volkstuin
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen