Nieuwsbrief

← Vorige

Wedstrijd Rookvrije Klassen

Tijdens de Wedstrijd Rookvrije Klassen engageren leerlingen zich om niet te beginnen met roken of om te stoppen met experimenteren. De leerlingen registreren gedurende zes maanden hun rookgedrag. De uitdaging bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van het schooljaar. Rookvrij zijn promoten en de beginleeftijd uitstellen is van belang. Want wie 18 jaar oud is en nooit heeft gerookt, heeft een relatief kleine kans om nog te starten.

Voor wie?

Leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs en uit het buitengewoon secundair onderwijs

Wie kan de wedstrijd organiseren?

CLB, directie, graadcoördinator, leerkrachten

Praktisch

Scholen kunnen zich vanaf september aanmelden voor de wedstrijd op www.rookvrijeklassen.be. De schoolt ontvangt een materialenpakket met posters, contracten, de Blijf-rookvrij-pas, stickers en het diploma. 

Het Logo zet je op weg

Elk jaar nodigt het Logo alle secundaire scholen uit om deel te nemen aan de wedstrijd. Naast het wedstrijdmateriaal (contracten, diploma’s …) kan je bij ons terecht voor preventiemateriaal zoals een rookrobot, een CO-meter of lesmateriaal. Wil je een overzicht van ons materiaal: ontleen dan onze materiaalbox tabak-alcohol-drugs.

Wil je meer informatie over de wedstrijd of ruimer rond tabakspreventie of een schoolbeleid errond neem dan met ons contact op via logo.brussel@vgc.be of 02 563 07 31.

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen