Nieuwsbrief

Deskundigheidsbevordering suïcidepreventie in het jeugdwerk

Wat?

Deze vorming richt zich naar jeugdwerkers en vrijwilligers uit het Brusselse jeugdwerk. Zelfmoordgedachten en –pogingen komen helaas voor bij jongeren. Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid bij jongeren in hun vrije tijd.

Wie?

Charlotte Aertsen en Egon Van Ertvelde, suïcidepreventiemedewerkers van Andante vzw en CGG Brussel, geven jou een antwoord op een aantal belangrijke vragen in verband met het omgaan met suïcidaliteit in het jeugdwerk. Logo Brussel ondersteunt graag dit initiatief aangezien suïcidepreventie een belangrijk actiepunt is binnen onze werking.

Praktisch

De vorming vindt plaats op 12 januari 2017 in het Aximax jeugdcentrum J.W. Wilsonstraat 19 in zaal Maxi 2 van 9u tot 15u.

De deelname is gratis en er wordt een broodjeslunch voorzien. Inschrijven kan door te mailen naar sofie.vonck@vgc.be en dit voor 9 januari 2017.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen